รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายคำเตือน เดชบุญ (เตือน)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น : 39
อีเมล์ : dejboon@sanook.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านอ้วน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 120 หมู่ 4 บ้านอ้วน ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 มี.ค. 2555,22:36 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.168.200


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล