รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านอ้วน
เลขที่ 120 หมู่ที่ 4 บ้านอ้วน   ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042560003
Email : dejboon@sanook.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :