คณะผู้บริหาร

นายคำเตือน เดชบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา