ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ไม่จำกัดช่วงชั้น นักเรียนเรียนร่วมฯ (LD) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง เด็กชาย เด็กหญิง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2556,21:55   อ่าน 1944 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
ชื่อนักเรียน : นักเรียนบ้านอ้วน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2556,21:52   อ่าน 698 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป. ๔-๕ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย เด็กชาย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2556,21:49   อ่าน 905 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ป. ๔-๕ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง เด็กหญิง เด็กหญิง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2556,21:47   อ่าน 1721 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทย ป.1 -6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรประกาย ตาทิน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2556,17:50   อ่าน 768 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง \\
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจริยาภรณ์ พรมติ่ง
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2556,21:01   อ่าน 744 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ การจัดสวนถาดแบบชื้น
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2555,22:09   อ่าน 940 ครั้ง