ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ชั้นป. ๔-๖ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิยา ธงศิลา
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,22:01  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท ประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน)
ชื่ออาจารย์ : นายคำเตือน เดชบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2556,22:47  อ่าน 898 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะทำงาน / วิทยากร
ชื่ออาจารย์ : นายคำเตือน เดชบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,18:15  อ่าน 765 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรและเกียรติบัตรที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายคำเตือน เดชบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,18:11  อ่าน 894 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายคำเตือน เดชบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2556,18:00  อ่าน 776 ครั้ง
รายละเอียด..